Joop van der Schee
Menu

Other publications since 2000

 1. J. van der Schee (2000). Aardrijkskunde moet concreter en herkenbaarder. Geografie Educatief, 9 (1), pp. 5-7.
 2. J. van der Schee (2000). Het profielwerkstuk: In de beperking toont zich de meesterproef. Factor D, 18 (1), pp. 12-14.
 3. G. Hoekveld-Meijer & J. van der Schee (2000). Mores leren. Een vakoverstijgend voorbeeld van Dilemma Georiënteerd Onderwijs voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en levensbeschouwing in de bovenbouw havo/vwo. Leerlingendeel. Amsterdam: IDO/VU. 29 pp.
 4. J. van der Schee (2000). Assessment charts: double-edged tools in teacher education. Researching learning in a post graduate teacher education institute. In: G.M. Willems, J.H.J. Stakenborg & W. Veugelers (eds.) Trends in Dutch teacher education, pp. 207-113. VELON. Apeldoorn: Garant.
 5. J. van der Schee & D. Rijborz (2001). Beheersen docenten zelf wel de onderzoeksvaardigheden die ze onderwijzen? Geografie Educatief, 10 (2), pp. 8-9.
 6. J. van der Schee (2001). Succes voor Nederlandse leerlingen in Zuid-Korea. Geografie Educatief, 10 (2), pp. 26-27.
 7. J. van der Schee (2001). Aardrijkskunde uitstekend om wereldproblemen onder aandacht te brengen. Geografie Educatief, 10 (2), pp. 33-34.
 8. J. van der Schee (2001). Nieuwe Bosatlas is geavanceerd leermiddel. Geografie Educatief, 10 (2), pp. 36-37.
 9. J. van der Schee (2001). De kwaliteit van profielwerkstukken. In: J.C.A. van Loon(red) Maatwerk in uitvoering. VELON congresboek 2000, pp. 99-103. Tilburg: Fontys,
 10. J. van der Schee & H. van Dijk (2001). Een kaart zegt meer dan duizend woorden. Geodesia, 43 (1), pp. 20-24.
 11. J. van der Schee (2001). Zit het goed? Internationalisering van kleding- en schoenenmarkten. Amsterdam: IDO/VU.
 12. J. van der Schee (2002). Digitale revolutie nog maar net begonnen. Geografie, 11 (1), p. 10-11.
 13. J. van der Schee (2002). Een bufferzone tussen Palestina en Israël. Geografie, 11 (1), p. 37.
 14. J. van der Schee (2002). Leer leerlingen geografische vaardigheden aan door hen gebieden in beeld te laten brengen. Geografie, 11 (5), p.33.
 15. J. van der Schee (2002). 150 jaar Haarlemmermeer. Geografie, 11 (6), p. 25.
 16. J. van der Schee (2002). Napoleons veldtocht naar Moskou. Geografie 11 (9), p. 19.
 17. J. van der Schee (2002). Kaarten geven te denken. Amsterdam: IDO/VU.
 18. J. van der Schee (2002). Het sectorwerkstuk. Amsterdam: IDO/VU.
 19. R. van der Vaart & J. van der Schee (2002). De overzichtskaarten in de Bosatlas en het aardrijkskundeonderwijs. Kartografisch Tijdschrift, XXVIII (4), pp. 37-43.
 20. J. van der Schee (2003). De stormvloed van 1953. Geografie, 12 (2), p. 19.
 21. J. van der Schee & L. Vankan (2003). More Thinking Through Geography. Een Engelse strategie die leerlingen uitdaagt om na te denken over de wereld om hen heen, blijkt ook in Nederland aan te slaan. ORD congrespaper Heerlen.
 22. J. van der Schee (2003). Op vakantie naar Spokanië? Geografie, 12 (6), pp.17.
 23. J. van der Schee & T. Bénker (2003). Eindexamen havo 2003. Geografie, 12 (6), p. 31-33.
 24. J. van der Schee (2003). Derby der Lage Landen. Geografie, 12 (8), p. 35-36.
 25. J. van der Schee (2003). Nederland met de Franse slag. Geografie, 12 (9), p. 21.
 26. L.Vankan & J. van der Schee (2004). Leren denken met aardrijkskunde. Nijmegen: Stichting Omgevingseducatie.
 27. J. van der Schee, H. Ankone, L. Vankan & L. Henau (2004).The Challenge of the International Geography Competition. In: CGE/ICA (eds) Expanding Horizons in a Shrinking World. Symposium proceedings IGU Glasgow, pp. 436-441.
 28. L. Vankan, D. Leat & J. van der Schee (2004). Challenging geography teaching. In: CGE/ICA (eds) Expanding Horizons in a Shrinking World. Symposium proceedings IGU Glasgow, pp. 450-455.
 29. W. Korevaar & J. van der Schee (2004). Aardrijkskunde op de kaart met GIS. Geografie, 13 (11).
 30. S. Bednarz & J. van der Schee (2004). Europe and the United States: GIS Implementation in Two Contexts. Paper presented at the National Council for Geographical Education. Kansas City, October 2004.
 31. J. van der Schee (2005). Aardrijkskundeleraren willen GIS in de klas. VI Matrix, 13 (4), pp. 14-16.
 32. J. van der Schee (2005). EduGIS zet aardrijkskunde met GIS op de kaart. Geokrant, 58, pp. 18-19.
 33. J. van der Schee (2005). Nederlandse gezondheid in kaart. Geografie, 14 (8), pp. 38-40.
 34. J. van der Schee & L. Vankan (2005). Leren denken strategieën als succesvolle onderwijsvernieuwing in de gammavakken. In: Meten en Onderwijskundig onderzoek congresbundel ORD Gent, pp. 358-360.
 35. M. van Schendelen & J. van der Schee (2005). Aardrijkskunde draagt net zo goed bij aan burgerschap. De Volkskrant 29 september.
 36. H. Wildschut, J. van der Schee & J. Beishuizen (2006). Geografisch leren denken: wat doen we ermee? Geografie, 15 (1), pp. 40-41.
 37. J. van der Schee (2006). Aardrijkskundeprojecten als brug tussen school en universiteit. Geografie, 15 (4), pp. 18-20.
 38. J. van der Schee, W. Korevaar & H. Scholten (2006). Aardrijkskundeonderwijs draagt met GIS bij aan ruimtelijk inzicht. Agro-informatie, 19 (2), pp. 33-36.
 39. J. van der Schee(2006). GIS Kids. Geo-Info, 3 (2), p. 237.
 40. J. van der Schee (2006). Dikke pret. Geo-Info, 3 (11), p. 473.
 41. J. van der Schee, L. van Rens & J. Beishuizen (2006). Onderzoekend leren in een community of learners van leerlingen, docenten en onderzoekers. In J. Beishuizen et al. (red) Samen kennis ontwikkelen. Proceedings ORD 2006. Amsterdam: Onderwijscentrum VU, pp. 225- 226.
 42. J. van der Schee & L. Vankan (2006). Meer leren denken met aardrijkskunde. Nijmegen: Stichting Omgeving en Educatie, 120 pp.
 43. J. van der Schee (2006). EduGIS – a challenge for geography teaching. In: K. Purnell, J. Lidstone & S. Hodgson (eds) Changes in Geographical education: Past, Present and Future. Proceedings of the International Geographical Union Commission on Geographical Education Symposium, Brisbane, Australia, pp. 452-456.
 44. J. van der Schee (2006). Europees GIS-project zet koers uit voor grensoverstijgend onderwijs. Geografie, 15 (8), pp. 22-23.
 45. J. van der Schee & G. Horvath (2006). Evaluating the GISAS project: Constraints and challenges. In: T. Johansson (ed) Geographical Information Systems Applications for Schools - GISAS, pp. 95-100. Helsinki: Department of Geography, University of Helsinki.
 46. J. van der Schee (2007). The International Geography Olympiad. International Research in Geographical and Environmental Education, 16 (3), pp. 268-270.
 47. J. van der Schee (2007). Nieuwe Bosatlas biedt meer regionaal perspectief. Geografie, 16 (4), pp. 10-13.
 48. J. van der Schee (2007). Leren met beelden van het Middellandse Zeegebied. Geografie, 16 (6), pp. 20-21.
 49. J. van der Schee (2007). Aardrijkskunde in de praktijk. Misschien moeten we meer prioriteiten stellen. Geografie, 16 (8), pp.30-31.
 50. J. van der Schee (2007). Op expeditie naar de broeikaswereld. Geografie, 16 (9), pp. 36-37.
 51. H. Wildschut & J. van der Schee (2008). Zelfstandig onderzoek is heftig. Geografie, 1 7 (1), pp. 56-58.
 52. H. Notté & J. van der Schee (2008). De wereld rond met Gea. Hoe staat het met onze geografische kennis? Geografie, 17 (2), pp. 40-41.
 53. M. Klein & J. van der Schee (2008). Middellandse zeegebied. Een kust in beweging. Geografie, 17 (4), pp. 40-41.
 54. J. van der Schee & P. Druijven (2008). Zuidoost-Azië in de klas. Regionale invalshoek spreekt leerlingen en docenten aan. Geografie, 17 (6), pp. 40-43.
 55. J. van der Schee (2008). Geotruck daagt leerlingen uit met EarthQuest. Geografie, 17 (6), pp. 59.
 56. J. van der Schee (2008). Leerlingen beoordelen landschappen. Geografie, 17 (8), pp. 39.
 57. J. van der Schee (2008). Kaartwijzer op school. Geo-info, 5 (6), pp. 234-236.
 58. T. Béneker & J. van der Schee (2008). Op expeditie naar de broeikaswereld. NVOX, 33 (2), pp. 69-71.
 59. J. van der Schee (2008). Geografische Informatie Systemen in het voortgezet onderwijs. NVOX, 33 (3), pp. 128-129.
 60. J. van der Schee (2008). De Geo: een sterk concept dat met zijn tijd meegaat. De Geo krant (1), pp. 6-7.
 61. J. van der Schee (2008). *Teaching the geography of the Mediterranean. * In V. Mamadouh et al. (eds) Dutch windows on the Mediterranean. NGS 376. KNAG: Utrecht, pp. 66-71.
 62. V. Mamadouh, S. de Jong, F. Thissen, J. van der Schee & M. van Meeteren (2008). (eds) Dutch windows on the Mediterranean. NGS 376. KNAG: Utrecht.
 63. T. Favier & J. van der Schee (2008). GIS en geografisch leren denken. Paper ORD congres Eindhoven.
 64. T. Favier & J. van der Schee (2008). Learning geography by combining fieldwork with GIS. Paper IGU congress Tunis.
 65. T. Favier & J. van der Schee (2008). Learning to think geographically with GIS. Paper Herodot Conferentie Liverpool.
 66. J. van der Schee, H. Notté & L. Zwartjes (2008). Thinking with geography and modern technology. Paper IGU congress Tunis.
 67. J. van der Schee & T. Favier (2008). Beyond the map. Thinking through geography using map viewers. Paper Herodot Conferentie Liverpool.
 68. J. van der Schee, J. Schomaker & H.Trimp (2009). Geografische kennis en kaartvaardigheden: gouden combi. Geografie, 18 (1), p. 29.
 69. C.Aries-Peters & J. van der Schee (2009). Keuzemotieven van eerstejaars studenten geografie. Geografie, 18 (4), pp. 40-41.
 70. B. Postma-Van der Meer, L. Vollenbronck & J. van der Schee (2009). Daarom kiezen scholieren aardrijkskunde in hun profiel. Geografie, 18 (4), pp. 38-39.
 71. J. van der Schee (2009) Geografie, geschiedenis en erfgoededucatie. Geografie, 18 (6), pp. 56-57.
 72. G. van den Berg, A. Bosschaart, R. Kolkman, I. Pauw, J. van der Schee & L.Vankan (2009). Vakdidaktiek handboek aardrijkskunde. Amsterdam: LEMM/ILO.
 73. J. van der Schee (2009). Aardrijkskunde wat is dat voor een vak? In: G. van den Berg (Ed.) Vakdidaktiek handboek aardrijkskunde, pp. 7-30. Amsterdam: LEMM/ILO.
 74. J. van der Schee (2009). Kaarten geven te denken. In: G. van den Berg (Ed.) Vakdidaktiek handboek aardrijkskunde, pp. 197- 231. Amsterdam: LEMM/ILO.
 75. J. van der Schee, L. Vankan & I. Pauw (2009). Meer dan een goede les. In: G. van den Berg (Ed.) Vakdidaktiek handboek aardrijkskunde, pp. 305- 351. Amsterdam: LEMM/ILO.
 76. A. Adang, H. Notté & J. van der Schee (2010). De toekomst in kaart. Nederland getekend door onderbouw leerlingen van het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Onderwijscentrum VU.
 77. J. van der Schee & L. Vankan (2010). Het venijn zit in de staart. Jaarboek De Aardrijkskunde 2010. Leuven / Gent: Vereniging Leraars Aardrijkskunde.
 78. T. Béneker & J. van der Schee (2010). Aardrijkskunde in beweging. Geografie, jrg. 19 (9), p. 6.
 79. J. van der Schee (2010) Het geheim van de sectie. Geografie, jrg. 19 (9), pp. 20-21.
 80. K.Oost, B. de Vries & J. van der Schee (2010). Veldwerk in het aardrijkskundeonderwijs. Ieder jaar een feestje! Aardrijkskunde in beweging. Geografie, jrg. 19 (9), 26-27.
 81. L. Rovers, H. Trimp & J. van der Schee (2010). NAP monument in een nieuwe jas. Geografie, jrg. 19 (9), pp. 28-29.
 82. L. Vankan & J. van der Schee (2010). Diercke International Atlas. Prima aanvulling voor tweetalig onderwijs. Aardrijkskunde in beweging. Geografie, jrg. 19 (9), pp. 32-33.
 83. C. Aries Peters & J. van der Schee (2010). Waarom zou ik aardrijkskunde kiezen? Geografie, jrg. 19 (8), p. 41.
 84. A. Adang, H. Notté & J. van der Schee (2010). De toekomst in kaart. Geografie, jrg. 19 (7), pp. 36-39.
 85. J. van der Schee (2010). Aardrijkskunde anders. Geografie, jrg. 19 (4), pp. 34-36.
 86. J. van der Schee (2010). Topo. Geografie, jrg. 19 (4), p. 43.
 87. J. van der Schee (2010). Eten in de klas. Geografie, jrg. 19 (3), p. 39.
 88. J. van der Schee (2010). Bridging frontiers using digital maps. Istanbul: Proceedings Symposium IGU Commission on Geographical Education July 5-7.
 89. J. van der Schee (2011). Watereducatie in kaart. Geografie, jrg. 20 (6), pp. 34-36.
 90. T. Favier & J. van der Schee (2011). Exploring the characteristics of an optimal design for inquiry-based secondary geography education with Geographic Information Systems. ORD Proceedings Maastricht.
 91. R. Adriaens, T. Béneker, J. van der Schee, H. Palings & U. Krause (2011). Het wereldvoedselvraagstuk geduid met kernconcepten. Geografie jrg. 20( 6), pp. 56-57.
 92. J. van der Schee & H. Trimp (2012). Via EduGIS meekijken naar ontbossing. Geografie, jrg. 21 (6), pp. 56-57.
 93. K. Boersma & J. van der Schee (2012). Wereldoriëntatie op de kaart. Geografie, jrg. 21 (3), pp. 42-43.
 94. J. Karkdijk & J. van der Schee (2012). Leren den met aardrijkskunde, mysteries in de klas. Geografie, jrg. 21 (5), pp. 38-41.
 95. J. van der Schee (2012). Laten zien dat we ertoe doen. Geografie, jrg. 21 (7), pp. 35-37.
 96. J. van der Schee & T. Béneker (2012). Aardrijkskundeonderwijs onderzocht. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
 97. T. Favier & J. van der Schee (2012). Op zoek naar een kennisbasis voor lesgeven met GIS. In : Van der Schee & Béneker (red.) Aardrijkskundeonderwijs onderzocht, pp. 135-146. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
 98. K. Oost, B. de Vries & J. van der Schee (2012). Onderzoek naar veldwerk bij aardrijkskunde in het vmbo. In : Van der Schee & Béneker (red.) Aardrijkskundeonderwijs onderzocht, pp. 135-146. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
 99. R. Adriaens & J. van der Schee (2013). Geografisch bekeken. Utrecht: KNAG, 27 pp.
 100. J. van der Schee (2013). Meer aandacht voor fysische geografie en regio’s. Geografie, 22 (8), pp. 38-40.
 101. J. van der Schee (2014). Iedereen moet aardrijkskundeles over China krijgen. Geografie, jrg. 23 (4), p. 37.
 102. J. van der Schee, R. Adriaens & J. Rijlaarsdam (2014). De Geo Future School, een geo-opleiding voor de toekomst. Geografie, jrg. 23 (5), pp. 36-39.
 103. J. van der Schee (2014). Samen opleiden. Agora 30 (1), p. 51.
 104. J. van der Schee (2014). Algumas consideracoes sobre como feedback e estrutura podem ajudar criancas a aprender geografia. Giramunda, Rio de Janeiro, 1 (1), pp. 7-14.
 105. J. van der Schee (2014). ‘Begripvol’ verhaal. Geografie, jrg. 23 (7), p. 43.
 106. J. van der Schee (2014). Brazilië en Zuid-Amerika in nieuwe examen havo en vwo. Geografie, jrg. 23 (8), pp. 38-39.
 107. R. Adriaens, J. van der Schee, A. Beek & J. Rijlaarsdam(2015). Geo Future School: de modules. Geografie, jrg. 24 (4), pp. 39-41.
 108. T. Favier, J. van der Schee & A. Bosschaart (2015). Bewust worden van overstromingsrisico’s. Geografie, jrg. 24 (5), pp. 11-13.
 109. S. Harmsen, M. Krikke & J. van der Schee (2015). Virtueel veldwerk. Geografie, jrg. 24 (6), pp. 40-41.
 110. J. van der Schee & A. Beek (2015). Watergezant Henk Ovink: Water hoort thuis in het onderwijs. Geografie, jrg. 24 (7), pp. 30-32.
 111. T. Béneker & J. van der Schee (2015). Uitdagend onderwijs, met schetskaarten en water. Geografie, jrg. 24 (9), pp. 40-42.
 112. J. van der Schee (2016). Duurzaamheid en aardrijkskundeonderwijs. Amsterdam: Vrije Universiteit.
 113. R. Adriaens, J. van der Schee, J. Rijlaarsdam, A. Beek & H. Russchen (2016). Geo Future School timmert aan de weg. Geografie, jrg. 25 (9), pp. 34-37.
 114. J. van der Schee (2017). De kracht van geografische kennis. EuroGeo-conferentie 2017. Geografie, jrg. 26 (5), pp. 41-42.
 115. J. van der Schee, G. van den Berg & A. Bosschaart (2017). Leren over water in de eigen omgeving. Het werk van een Professionele Leergemeenschap aardrijkskunde 2014-2016. Amsterdam: LEMM.
 116. J. van der Schee. T. Béneker, M. Verschuren & H. Palings (2017). Geografisch leren denken met croquis. Het werk van een Professionele Leergemeenschap aardrijkskunde 2014-2016. Amsterdam: LEMM.
 117. J. van der Schee (2017). Sostenibilità ed educazione. In: M. De Filpo, G. de Vecchis & S.Leonardi (eds). Geografie disuguali, pp. 59-74. Roma: Carocci.
 118. J. van der Schee (2018). Progressie in aardrijkskunde. Geografie , jrg. 27 (6), pp. 40-41.
 119. J. van der Schee & T. Béneker (2018). Aardrijkskundeonderwijs in het VK en Brexit. Geografie , jrg. 27 (8), pp. 40-41.
 120. J. van der Schee (2018) Kaartenmakers. Geografie , jrg. 27 (9), p. 26.
 121. J. van der Schee (2018). Een eerlijke waterverdeling vergt een ommekeer in beleid en wetenschap, www.geografie.nl.
 122. J. van der Schee (2018). Z*ijn de vragen in schoolexamens toe aan vervanging? *www.geografie.nl.
 123. J. van der Schee (2018). Powerful knowledge biedt docenten aardrijkskunde houvast, www.geografie.nl.
 124. J. van der Schee (2018). Toekomstgericht onderwijs, www.geografie.nl.
 125. J. van der Schee (2018). Krachtige geografische kennis centraal, www.geografie.nl.
 126. J. van der Schee (2018). Aardrijkskunde in Duitsland vergeleken met Nederland, www.geografie.nl.
 127. J. van der Schee (2018). Aardrijkskunde over de onderkant van Nederland op de iPad, www.geografie.nl.
 128. J. van der Schee (2019). EduGIS, een portal in ontwikkeling. Geografie. jrg. 28 (8), p. 8-9.
 129. J. van der Schee (2020). Gaan met die banaan, www.geografie.nl.
 130. J. van der Schee (2020). Hoe meer fijnstof, hoe meer sterfgevallen? Het Parool, 18 april p. 62-63.
 131. J. van der Schee (2020). Luchtvervuiling en corona in de (online) aardrijkskundeles. www.geografie.nl.
 132. J. van der Schee (2020). Geografisch leren denken en vakantie, www.geografie.nl.
 133. J. van der Schee (2020). Hoe goed ken je Nederland? www.geografie.nl.
 134. J. van der Schee (2021). Kennen om te kunnen kiezen. www.geografie.nl.
 135. J. van der Schee & T. Favier (2021) Schetskaarten. Handboek vakdidactiek extra hoofdstuk. Amsterdam: Expertisecentrum aardrijkskunde.
 136. J. van der Schee (2021) Klimaatalarm. www.geografie.nl.
 137. J. van der Schee (2021). Over hunebedden en reuzen www.geografie.nl.
 138. J. van der Schee (2022) De blauwe fabel in de klas. www.geografie.nl.
 139. J. van der Schee (2022) Men with a view. Contributions from Sapienza University to International Geography Education. In: R. Morri, D.P. d’Allegra & C. Pesaresi (eds). Il cammino di un geografo. Un geografo in cammino, pp. 199-205. Milano: Franco Angeli.
 140. J. van der Schee (2023) Onderwijsgeografisch onderzoek: een rijke oogst. Geografie jrg. 32(6), pp. 10-13.
 141. Tim Favier & J. van der Schee (2023) Geo-ict sterk in verandering. Geografie jrg. 32(6), pp. 24-27.