naar de Nederlandse versie

General information

Scientific publications since 2000

Other publications since 2000

Links

 

Joop van der Schee

Other publications since 2000

 1. SCHEE, J. VAN DER (2000) Aardrijkskunde moet concreter en herkenbaarder. Geografie Educatief, 9 (1), pp. 5-7.
 2. SCHEE, J. VAN DER (2000) Het profielwerkstuk: In de beperking toont zich de meesterproef. Factor D, 18 (1), pp. 12-14.
 3. HOEKVELD-MEIJER, G. & J.A.VAN DER SCHEE (2000) Mores leren. Een vakoverstijgend voorbeeld van Dilemma Georiënteerd Onderwijs voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en levensbeschouwing in de bovenbouw havo/vwo. Leerlingendeel. Amsterdam: IDO/VU. 29 pp.
 4. SCHEE, J. VAN DER (2000) Assessment charts: double-edged tools in teacher education. Researching learning in a post graduate teacher education institute. In: G.M. Willems, J.H.J. Stakenborg & W. Veugelers (eds.) Trends in Dutch teacher education. VELON. Apeldoorn: Garant, pp. 207-213.
 5. SCHEE, J. VAN DER & D. RIJBORZ (2001) Beheersen docenten zelf wel de onderzoeksvaardigheden die ze onderwijzen? Geografie Educatief, 10 (2), pp. 8-9.
 6. SCHEE, J. VAN DER (2001) Succes voor Nederlandse leerlingen in Zuid-Korea. Geografie Educatief, 10 (2), pp. 26-27.
 7. SCHEE, J. VAN DER (2001) Aardrijkskunde uitstekend om wereldproblemen onder aandacht te brengen. Geografie Educatief, 10 (2), pp. 33-34.
 8. SCHEE, J. VAN DER (2001) Nieuwe Bosatlas is geavanceerd leermiddel. Geografie Educatief, 10 (2), pp. 36-37.
 9. SCHEE, J.VAN DER(2001) De kwaliteit van profielwerkstukken. In: J.C.A. van Loon(red) Maatwerk in uitvoering.VELON congresboek 2000. Tilburg: Fontys, pp. 99-103.
 10. SCHEE, J.VAN DER & H. VAN DIJK (2001) Een kaart zegt meer dan duizend woorden. Geodesia, 43 (1), pp. 20-24.
 11. SCHEE, J.VAN DER (2001) Zit het goed? Internationalisering van kleding- en schoenenmarkten. Amsterdam: IDO/VU, 22 pp.
 12. SCHEE, J. VAN DER (2002) Digitale revolutie nog maar net begonnen. Geografie, 11 (1), p. 10-11.
 13. SCHEE, J. VAN DER (2002) Een bufferzone tussen Israël en Palestina. Geografie, 11 (1), p. 37.
 14. SCHEE, J. VAN DER (2002) Leer leerlingen geografische vaardigheden aan door hen gebieden in beeld te laten brengen. Geografie, 11 (5), p.33.
 15. SCHEE, J. VAN DER (2002) 150 jaar Haarlemmermeer. Geografie, 11 (6), p. 25.
 16. SCHEE, J. VAN DER (2002) Napoleons veldtocht naar Moskou. Geografie 11 (9), p. 19.
 17. SCHEE, J. VAN DER (2002) Kaarten geven te denken. Amsterdam: IDO/VU, 10 pp.
 18. SCHEE, J. VAN DER (2002) Het sectorwerkstuk. Amsterdam: IDO/VU, 15 pp.
 19. VAART, R.VAN DER & J. VAN DER SCHEE (2002) De overzichtskaarten in de Bosatlas en het aardrijkskundeonderwijs. Kartografisch Tijdschrift, XXVIII (4), pp. 37-43.
 20. SCHEE, J. VAN DER (2003) De stormvloed van 1953. Geografie, 12 (2) p. 19.
 21. SCHEE, J. VAN DER & L. VANKAN (2003) More Thinking Through Geography. Een Engelse strategie die leerlingen uitdaagt om na te denken over de wereld om hen heen, blijkt ook in Nederland aan te slaan. ORD congrespaper Heerlen.
 22. SCHEE, J. VAN DER (2003) Op vakantie naar Spokanië? Geografie, 12 (6) pp.17.
 23. SCHEE, J. VAN DER & T. BENEKER (2003) Eindexamen havo 2003. Geografie, 12 (6), p. 31-33.
 24. SCHEE, J. VAN DER (2003) Derby der Lage Landen. Geografie, 12 (8) p. 35-36.
 25. SCHEE, J. VAN DER (2003) Nederland met de Franse slag. Geografie, 12 (9) p. 21.
 26. VANKAN, L. & J. VAN DER SCHEE (2004) Leren denken met aardrijkskunde. Nijmegen: Stichting Omgevingeducatie.
 27. SCHEE. J. VAN DER, H. ANKONE, L. VANKAN & L. HENAU (2004) The Challenge of the International Geography Competition. In: CGE/ICA (eds) Expanding Horizons in a Shrinking World. Symposium proceedings IGU Glasgow, pp. 436-441.
 28. VANKAN, L., D. LEAT & J. VAN DER SCHEE (2004) Challenging geography teaching. In: CGE/ICA (eds) Expanding Horizons in a Shrinking World. Symposium proceedings IGU Glasgow, pp. 450-455.
 29. KOREVAAR, W. & J. VAN DER SCHEE (2004) Aardrijkskunde op de kaart met GIS. Geografie, 13 (11) .
 30. BEDNARZ, S. & J. VAN DER SCHEE (2004) Europe and the United States: GIS Implementation in Two Contexts. Paper presented at the National Council for Geographical Education. Kansas City, October 2004.
 31. SCHEE, J. VAN DER (2005) Aardrijkskundeleraren willen GIS in de klas. VI Matrix, 13 (4), 14-16.
 32. SCHEE, J. VAN DER (2005) EduGIS zet aardrijkskunde met GIS op de kaart. Geokrant, 58, 18-19.
 33. SCHEE, J. VAN DER (2005) Nederlandse gezondheid in kaart. Geografie, 14 (8), pp. 38-40.
 34. SCHEE, J. VAN DER & L. VANKAN (2005) Leren denken strategieën als succesvolle onderwijsvernieuwing in de gammavakken. In: Meten en Onderwijskundig onderzoek congresbundel ORD Gent , pp. 358-360.
 35. SCHENDELEN, M. VAN & J. VAN DER SCHEE (2005) Aardrijkskunde draagt net zo goed bij aan burgerschap. De Volkskrant 29 september.
 36. WILDSCHUT, H., J. VAN DERSCHEE & J. BEISHUIZEN (2006) Geografisch leren denken: wat doen we ermee? Geografie, 15 (1), pp. 40-41.
 37. SCHEE, J. A. VAN DER (2006) Aardrijkskundeprojecten als brug tussen school en universiteit. Geografie, 15 (4), pp. 18-20.
 38. SCHEE, J. VAN DER, W. KOREVAAR & H. SCHOLTEN (2006) Aardrijkskundeonderwijs draagt met GIS bij aan ruimtelijk inzicht. Agro-informatie, 19 (2), 33-36.
 39. SCHEE, J. VAN DER (2006) GIS Kids. Geo-Info, 3 (2), pp. 237.
 40. SCHEE, J. VAN DER (2006) Dikke pret. Geo-Info, 3 (11), pp. 473.
 41. SCHEE, J. VAN DER . L. VAN RENS & J. BEISHUIZEN (2006) Onderzoekend leren in een community of learners van leerlingen, docenten en onderzoekers. In J. Beishuizen et al. (red) Samen kennis ontwikkelen. Proceedings ORD 2006. Amsterdam: Onderwijscentrum VU, pp. 225- 226.
 42. SCHEE, J. VAN DER & L. VANKAN (2006) Meer lerendenken met aardrijkskunde. Nijmegen: Stichting Omgeving en Educatie, 120 pp.
 43. SCHEE, J. VAN DER (2006) EduGIS – a challenge for geography teaching. In: K. Purnell, J. Lidstone & S. Hodgson (eds) Changes in Geographical education: Past, Present and Future. Proceedings of the International Geographical Union Commission on Geographical Education Symposium, Brisbane, Australia, pp. 452-456.
 44. SCHEE, J. VAN DER (2006) Europees GIS-project zet koers uit voor grensoverstijgend onderwijs. Geografie, 15 (8), pp. 22-23.
 45. SCHEE, J.VAN DER & G. HORVATH (2006) . Evaluating the GISAS project: Constraints and challenges. In: T. Johansson (ed) Geographical Information Systems Applications for Schools - GISAS, Helsinki: Department of Geography, University of Helsinki, pp. 95-100.
 46. SCHEE, J. VAN DER (2007) The International Geography Olympiad. International research in Geographical and Environmental Education, 16 (3), pp. 268-270.
 47. SCHEE, J.VAN DER(2007) Nieuwe Bosatlas biedt meer regionaal perspectief. Geografie, 16 (4), pp. 10-13.
 48. SCHEE, J.VAN DER (2007) Leren met beelden van het Middellandse Zeegebied. Geografie, 16 (6), pp.20-21.
 49. SCHEE, J.VAN DER (2007) Aardrijkskunde in de praktijk. Misschien moeten we meer prioriteiten stellen. Geografie, 16 (8), pp.30-31.
 50. SCHEE, J.VAN DER (2007) Op expeditie naar de broeikaswereld. Geografie, 16 (9), pp. 36-37.
 51. WILDSCHUT , H. & J. VAN DER SCHEE (2008) Zelfstandig onderzoek is heftig. Geografie, 1 7 (1), pp. 56-58.
 52. NOTTE, H .& J. VAN DER SCHEE (2008) De wereld rond met Gea. Hoe staat het met onze geografische kennis? Geografie, 17 (2), pp. 40-41.
 53. KLEIN, M. & J. A. VAN DER SCHEE (2008) Middellandse zeegebied. En kust in beweging. Geografie, 17 (4) pp.40-41.
 54. SCHEE, J. VAN DER & P. DRUIJVEN (2008) Zuidoost-Azië in de klas. Regionale invalshoek spreekt leerlingen en docenten aan. Geografie, 17 (6), pp. 40-43.
 55. SCHEE, J. VAN DER (2008) Geotruck daagt leerlingen uit met EarthQuest. Geografie, 17 (6), pp. 59.
 56. SCHEE, J. VAN DER (2008) Leerlingen beoordelen landschappen. Geografie, 17 (8), pp. 39.
 57. SCHEE, J. VAN DER (2008) Kaartwijzer op school. Geo-info, 5 (6), pp. 234-236.
 58. BENEKER, T. & J. A. VAN DER SCHEE (2008) Op expeditie naar de broeikaswereld. NVOX, 33 (2), pp. 69-71.
 59. J. A. VAN DER SCHEE (2008) Geografische Informatie Systemen in het voortgezet onderwijs. NVOX, 33 (3), pp. 128-129.
 60. SCHEE, J.VAN DER (2008) De Geo: een sterk concept dat met zijn tijd meegaat. De Geo krant (1), pp. 6-7.
 61. SCHEE, J. VAN DER (2008) Teaching of the geography of the Mediterranean region in the Netherlands. In V. Mamadouh et al. (eds) Dutch windows on the Mediterranean. NGS 376. KNAG: Utrecht, pp. 66-71.
 62. MAMADOUH, V., JONG, S. DE, THISSEN, F., SCHEE, J. VAN DER & MEETEREN, M.VAN (2008) (eds) Dutch windows on the Mediterranean. NGS 376. KNAG: Utrecht.
 63. FAVIER, T. & J. A. VAN DER SCHEE (2008) GIS en geografisch leren denken. Paper ORD congres Eindhoven.
 64. FAVIER, T. & J. A. VAN DER SCHEE (2008) Learning geography by combining fieldwork with GIS. Paper IGU congress Tunis.
 65. FAVIER, T. & J.A. VAN DER SCHEE (2008) Learning to think geographically with GIS. Paper Herodot Conferentie Liverpool.
 66. SCHEE, J. VAN DER, H. NOTTE & L.ZWARTJES (2008) Thinking with geography and modern technology. Paper IGU congress Tunis.
 67. SCHEE, J. VAN DER & T. FAVIER (2008) Beyond the map. Thinking through geography using map viewers. Paper Herodot Conferentie Liverpool.
 68. SCHEE, J. VAN DER, J. SCHOMAKER & H.TRIMP (2009) Geografische kennis en kaartvaardigheden: gouden combi. Geografie, 18 (1), pp. 29.
 69. ARIES-PETERS, C. & J. VAN DER SCHEE (2009) Keuzemotieven van eerstejaar studenten geografie. Geografie, 18 (4), pp. 40-41.
 70. POSTMA-VAN DER MEER, B., L. VOLLENBRONCK & J. VAN DER SCHEE (2009) Daarom kiezen scholieren aardrijkskunde in hun profiel. Geografie, 18 (4), pp. 38-39.
 71. SCHEE, J. VAN DER (2009) Geografie, geschiedenis en erfgoededucatie. Geografie, 18 (6), pp. 56-57.
 72. BERG,G. VAN DEN, A. BOSSCHAART, R. KOLKMAN, I. PAUW, J. VAN DER SCHEE & L.VANKAN (2009) Vakdidaktiek handboek aardrijkskunde. Amsterdam: ILO.
 73. SCHEE, J. VAN DER (2009) Aardrijkskunde wat is dat voor een vak? In: G. van den Berg (Ed.) Vakdidaktiek handboek aardrijkskunde. Amsterdam: ILO, 16 pp.
 74. SCHEE, J. VAN DER (2009) Kaarten geven te denken. In: G. Van den Berg (Ed.) Vakdidaktiek handboek aardrijkskunde. Amsterdam: ILO, 22 pp.
 75. SCHEE, J. VAN DER, L. VANKAN & I. PAUW (2009) Meer dan een goede les. In: G. Van den Berg (Ed.) Vakdidaktiek handboek aardrijkskunde. Amsterdam: ILO, 27 p.
 76. ADANG,A., H. NOTTE & J. VAN DER SCHEE (2010) De toekomst in kaart. Nederland getekend door onderbouw leerlingen van het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Onderwijscentrum VU.
 77. SCHEE, J. VAN DER & L. VANKAN (2010) Het venijn zit in de staart. Jaarboek De Aardrijkskunde 2010. Leuven / Gent: Vereniging Leraars Aardrijkskunde.
 78. BENEKER, T. & J. VAN DER SCHEE (2010) Aardrijkskunde in beweging. Geografie, jrg. 19 (9), 6.
 79. SCHEE, J. VAN DER (2010) Het geheim van de sectie. Geografie, jrg. 19 (9), 20-21.
 80. OOST, K., B. DE VRIES & J. VAN DER SCHEE (2010) Veldwerk in het aardrijkskundeonderwijs. Ieder jaar een feestje! Aardrijkskunde in beweging. Geografie, jrg. 19 (9), 26-27.
 81. ROVERS, L., H. TRIMP & J. VAN DER SCHEE (2010) NAP monument in een nieuwe jas. Geografie, jrg. 19 (9), 28-29.
 82. VANKAN, L. & J. VAN DER SCHEE (2010) Diercke International Atlas. Prima aanvulling voor tweetalig onderwijs. Aardrijkskunde in beweging. Geografie, jrg. 19 (9), 32-33.
 83. ARIES PETERS, C. & J. VAN DER SCHEE (2010) Waarom zou ik aardrijkskunde kiezen? Geografie, jrg. 19 (8), 41.
 84. ADANG, A., H. NOTTE & J. VAN DER SCHEE (2010) De toekomst in kaart. Geografie, jrg. 19 (7), 36-39.
 85. SCHEE, J. VAN DER (2010) Aardrijkskunde anders. Geografie, jrg. 19 (4), 34-36.
 86. SCHEE, J. VAN DER (2010) Topo. Geografie, jrg. 19 (4), 43.
 87. SCHEE, J. VAN DER (2010) Eten in de klas. Geografie, jrg. 19 (3), 39.
 88. SCHEE, J. VAN DER (2010) Bridging frontiers using digital maps. Istanbul: Proceedings Symposium IGU Commission on Geographical Education July5-7.
 89. SCHEE, J. VAN DER (2011) Watereducatie in kaart. Geografie, jrg. 20 (6), 34-36.
 90. FAVIER, T. & J.VAN DER SCHEE (2011) Exploring the characteristics of an optimal design for inquiry-based secondary geography education with Geographic Information Systems. ORD Proceedings Maastricht.
 91. ADRIAENS, R., T. BENEKER, J. VAN DER SCHEE, H. PALINGS & U. KRAUSE (2011) Het wereldvoedselvraagstuk geduid met kernconcepten. Geografie jrg. 20( 6), 56-57.
 92. SCHEE, J. VAN DER & H. TRIMP (2012) Via EduGIS meekijken naar ontbossing. Geografie, jrg. 21 (6), 56-57.
 93. BOERSMA , K. & J. VAN DER SCHEE (2012) Wereldorientaie op de kaart. Geografie, jrg. 21 (3), 42-43.
 94. KARKDIJK, J. & J. VAN DER SCHEE (2012) Leren den met aardrijkskunde, mysteries in de klas. Geografie, jrg. 21 (5),38-41.
 95. SCHEE, J. VAN DER (2012) Laten zien dat we ertoe doen. Geografie, jrg. 21 (7), 35-37.
 96. SCHEE, J. VAN DER & T. BENEKER (2012) Aardrijkskundeonderwijs onderzocht. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
 97. FAVIER, T. & J. VAN DER SCHEE (2012) Op zoek naar een kennisbasis voor lesgeven met GIS . In : Van der Schee & Beneker (red.) Aardrijkskundeonderwijs onderzocht, pp. 135-146. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
 98. OOST, K., B. DE VRIES & J. VAN DER SCHEE (2012) Onderzoek naar veldwerk bij aardrijkskunde in het vmbo . In : Van der Schee & Beneker (red.) Aardrijkskundeonderwijs onderzocht, pp. 135-146. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
 99. ADRIAENS, R. & SCHEE, J. VAN DER (2013) Geografisch bekeken. Utrecht: KNAG, 27 pp.
 100. SCHEE. J. VAN DER (2013) Meer aandacht voor fysische geografie en regio’s. Geografie, 22 (8) pp. 38-40.
 101. SCHEE. J. VAN DER (2014) Iedereen moet aardrijkskundeles over China krijgen. Geografie, jrg. 23 (4), p. 37.
 102. SCHEE. J. VAN DER, ADRIAENS, R. & RIJLAARSDAM, J. (2014) De Geo Future School, een geo-opleiding voor de toekomst. Geografie, jrg. 23 (5), pp. 36-39.
 103. SCHEE, J. VAN DER (2014) Samen opleiden. Agora 30 (1), p. 51.
 104. SCHEE, J. VAN DER (2014) Algumas consideracoes sobre como feedback e estrutura podem ajudar criancas a aprender geografia. Giramunda, Rio de Janeiro, 1 (1), pp. 7-14.
 105. SCHEE., J. VAN der (2014) ‘Begripvol’ verhaal. Geografie, jrg. 23 (7), p. 43.
 106. SCHEE. J. VAN DER (2014) Brazilië en Zuid-Amerika in nieuwe examen havo en vwo. Geografie, jrg. 23 (8),pp. 38-39.
 107. ADRIAENS, R., SCHEE, J. VAN DER, BEEK, A. & RIJLAARSDAM, J.(2015) Geo Future School: de modules. Geografie, jrg 24 (4), pp. 39-41.
 108. FAVIER, T., SCHEE, J. VAN DER & BOSSCHAART, A. (2015) Bewust worden van overstromingsrisico’s. Geografie, jrg. 24 (5). pp. 11-13.
 109. HARMSEN, S., KRIKKE, M. & SCHEE, J. VAN DER (2015) Virtueel veldwerk. Geografie, jrg. 24 (6), pp.40-41.
 110. SCHEE, J. VAN DER & BEEK, A. (2015) Watergezant Henk Ovink: Water hoort thuis in het onderwijs. Geografie, jrg. 24 (7), pp.30-32.
 111. BENEKER, T. & SCHEE, J. VAN DER (2015) Uitdagend onderwijs, met schetskaarten en water. Geografie, jrg. 24 (9), pp.40-42.
 112. SCHEE. J. VAN DER (2016) Duurzaamheid en aardrijkskundeonderwijs. Amsterdam: Vrije Universiteit.
 113. ADRIAENS, R., SCHEE. J. VAN DER, RIJLAARSDAM, J.,  BEEK, A. & RUSSCHEN, H. (2016) Geo Future School timmert aan de weg. Geografie, jrg. 25 (9), pp. 34-37.
 114. SCHEE. J. VAN DER (2017) De kracht van geografische kennis. EuroGeo-conferentie 2017.  Geografie, jrg. 26 (5), pp.41-42.
 115. SCHEE, J. VAN DER, BERG, G. VAN DEN & BOSSCHAART, A. (2017) Leren over  water in de eigen omgeving. Het werk van een Professionele Leergemeenschap aardrijkskunde 2014-2016. Amsterdam: LEMM. 
 116. SCHEE, J. VAN DER, BENEKER, T.,VERSCHUREN, M. & PALINGS, H. (2017) Geografisch leren denken met croquis. Het werk van een Professionele Leergemeenschap aardrijkskunde 2014-2016. Amsterdam: LEMM. 
 117. SCHEE, J. VAN DER (2017) Sostenibilità ed educazione.  In: M. De Filpo, G. de Vecchis & S.Leonardi (eds). Geografie disuguali, pp. 59-74. Roma: Carocci.

(c) Copyright 2017- J.A. van der Schee