to the English version

Algemene informatie

Promotiebegeleiding & Wetenschappelijke publikaties sinds 2000

Vakpublicaties sinds 2000

Links

 

Joop van der Schee

prof. dr. Joop van der Schee
Emeritus hoogleraar onderwijsgeografie, Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands, email joop@vdschee.nl

Profiel

 • Gymnasium B aan het Visser ’t Hooft Lyceum te Leiden (1963-1970)
 • Sociale geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1970-1977)
 • In 1987 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een proefschrift getiteld Kijk op kaarten. Een empirisch onderzoek naar het gebruik van geografische denkvaardigheden bij het analyseren van kaarten door leerlingen uit het vierde leerjaar van het vwo. 
 • 2007-2016 bijzonder hoogleraar onderwijsgeografie aan de VU op KNAG leerstoel voor het aardrijkskundeonderwijs. Oratie over Gisse leerlingen: Geografische Informatie Systemen, geografisch besef en aardrijkskundeonderwijs.
 • 2013 -2016 part-time hoogleraar geografie voor educatie en communicatie aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.
 • Sinds september 2016 met pensioen.

 

Werkervaring

 • 1977 - 1982: Docent aardrijkskunde aan de Berlage SG en wetenschappelijk medewerker sociale geografie aan de Vrije Universiteit (VU).
 • 1982 - 2012: Vakdidacticus aardrijkskunde en onderwijsgeografisch onderzoeker aan de VU.
 • 1992 - 1994: Docent aardrijkskunde aan het Hermann Wesselink College te Amstelveen.
 • 1992 - 1998, 2001 en 2009 : Hoofd lerarenopleiding VU.
 • 1998 - 2002 : Onderzoekscoördinator van het IDO/VU.
 • 2000-2013: Docent sociale geografie bij de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de VU
 • 2007-2016: Bijzonder hoogleraar onderwijsgeografie aan de VU bij de Faculteit Aard-en Levenswetenschappen op een leerstoel van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).
 • 2010 -2011: Onderzoekscoördinator Onderwijscentrum VU.
 • 2012: Docent aardrijkskunde aan het Hermann Wesselink College te Amstelveen. 
 • 2013-2016: Hoogleraar geografie voor educatie en communicatie aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.
 • Najaar 2016: Gasthoogleraar Geography Education aan de Sapienza Universiteit te Rome.
 • Najaar 2019: Vakdidacticus aardrijkskunde en docent sociale geografie VU.
 • Najaar 2016 tot heden: Emeritus hoogleraar onderwijsgeografie Faculteit Gedrags-en Bewegingswetenschappen VU.

Werkgerelateerde activiteiten

 • Lid van de redactie van Geographie und Ihre Didaktik.
 • Lid van de redactie van Review of International Geographical Education Online (RIGEO)
 • Lid van de redactie van het European Journal of Geography
 • Lid van de redactie van International Research in Geographical and Environmental Education (IRGEE)
 • Lid van de reactie van J-Reading, Journal of Research and Didactics in Geography

(c) Copyright 2020 - J.A. van der Schee