Mijnheer de rector, leden van het bestuur van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, zeer gewaardeerde toehoorders,